Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2009

MALIA POSTCARDS


Malia

Malia is a coastal town and a municipality on the island of Crete, in Greece,

34km east of Heraklion, the Cretan capital city.

Malia is now one of the top clubbing destinations for teenagers in Europe.

There are a range of

clubs, bar, restaurants

and waterside activities

to keep you occupied

your entire stay


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου