Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2009

ΚΑΡΕΤΤΑ-ΚΑΡΕΤΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ;

Photobucket


Φέτος πληροφορήθηκα από κάποια παιδιά ότι είδαν χελωνάκια να περπατούν προς την θάλασσα στην παραλία που σας έχω παρουσιάσει πολλές φορές. Αυτό δεν μου φάνηκε κατ’ αρχάς απίθανο αφού την ιστορία με τα χελωνάκια την είχα ακούσει και από τον παππού μου το 1958 για την ίδια ακριβώς περιοχή. Μια περιοχή με πλούσια αμμουδιά. Μου έκανε όμως εντύπωση ότι οι χελώνες συνέχισαν να εμφανίζονται στον Κόλπο των Μαλίων παρά την έντονη ανθρώπινη παρουσία εκεί.

Προσωπικά δεν έχω την δυνατότητα να ελέγξω την πληροφορία πιστεύω όμως ότι θα μπορούσε να το κάνει κατά την περίοδο της ωοτοκίας ο σύλλογος Προστασίας της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ.Η περιοχή είναι απέναντι από το νησάκι του Αφέντη Χριστού μπροστά από το μοναδικό σπίτι που υπάρχει σε αυτή την παραλία.

Η Καρέτα – Καρέτα είναι το μοναδικό είδος θαλάσσιας χελώνας της Μεσογείου που αναπαραγάγεται στην Ελλάδα.

Οι θαλάσσιες χελώνες πάντοτε επιστρέφουν στον τόπο που γεννήθηκαν για να αποθέσουν κι εκείνες με τη σειρά τους τα δικά τους αυγά.


Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι καταστροφή της παραλίας ή κατάληψη της από ανθρώπινες δραστηριότητες σημαίνει αδυναμία αναπαραγωγής των θαλάσσιων χελωνών που γεννήθηκαν εκεί.


Οι παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στην Ελλάδα εντοπίζονται στη Ζάκυνθο, Πελοπόννησο και στην Κρήτη.


Στην Κρήτη οι μεγαλύτερες πυκνότητες σε φωλιές βρέθηκαν στο Ρέθυμνο, Χανιά και στον Κόλπο της Μεσσαράς.


Επειδή η καρέττα - καρέττα είναι είδος υπό απειλή χρειάζεται τη βοήθεια όλων μας.


Για τον λόγο αυτό ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ μέρος των παραπάνω περιοχών έχει περιλη­φθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA.

Ο σύλλογος για την Προστασία της θαλάσσιας Χε­λώνας ΑΡΧΕΛΩΝ εργάζεται στο Ρέθυμνο από το 1989 συλλέγοντας στοιχεία ωοτο­κίας, προστατεύοντας τις φω­λιές, αλλά και ενημερώνοντας το κοινό.

Εκπαιδευμένοι εθε­λοντές έρχονται για τον σκοπό αυτό από πολλές χώρες.

ΟΙ ΧΕΛΩΝΕΣ που αναπαρά­γονται στην Κρήτη αποτελούν ιδιαίτερους και ανεξάρτητους πληθυσμούς και δεν έχουν σχέση με της Ζακύνθου ή του Κυπαρισσιακού Κόλπου.

ΜΕ ΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ πρό­γραμμα μαρκαρίσματος δια­πιστώθηκε ότι, παρόλο που κάνουν μεγάλες μεταναστεύ­σεις, μέχρι τη βόρεια Αδριατι­κή και την Τυνησία, επιστρέ­φουν πάντα για ωοτοκία στην ίδια περιοχή όπου ωοτόκησαν και την προηγούμενη φορά και όπου πιθανόν εκκολά­φθηκαν ως χελωνάκια.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου