Translate

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΒΗΣΕΙ ΤΟ "ΧΑΜΟΓΕΛΟ"


ΤΟ  BLOG MAΣ ΚΑΛΕΙ 
ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ 
ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  "ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ" 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΘΕΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ 
ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ (kgrek)

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ

ΣΒΗΝΕΙ ΤΟ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»!

Αν δεν υπάρξει στήριξη, σε δύο μήνες το πολύ η Οργάνωση με το τεράστιο έργο που δεν έχει ποτέ χρηματοδοτηθεί από το κράτος στα 16 χρόνια λειτουργίας της, θα κλείσει...

Το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο θεσμός που εδώ και 16  χρόνια σκορπίζει αγάπη στα παιδιά που την έχουν ανάγκη, που δίνει στοργή και περίθαλψη σε άπορα παιδιά και σε παιδιά φτωχών οικογενειών, που φροντίζει για την αποκατάσταση της υγείας εκείνων που δεν έχουν κάποιον να τα πάει στον γιατρό και να αναλάβει τα έξοδα των νοσηλίων τους, κινδυνεύει να σβήσει!

Σύλλογος που έγινε Θεσμος και αγαπή­θηκε όσο ελάχιστοι από την ελληνική κοινωνία κινδυνεύει να βάλει λουκέτο, επειδή ακριβώς η κοινωνία που τόσα χρόνια τον στήριζε φτωχαίνει και δεν μπορεί να του παρέχει σήμερα όσα του παρείχε πριν. Έτσι δημιουργήθηκαν οι­κονομικά προβλήματα και καταστάσεις που θα οδηγήσουν σε λιγότερο από δύο μήνες στην αναστολή της λειτουργίας του!

Αυτό ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου στο Ζάππειο ο πρόεδρος του Συλλόγου Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι μέχρι σήμερα ο κόσμος βοηθούσε, αλλά τώρα που δυσκολεύεται θα πρέπει -επιτέλους- να βάλει πλάτη το κράτος, το οποίο ουδέποτε βοήθησε όλα αυτά τα χρόνια, παρόλο που γνώριζε το έργο του αλλά και τα προβλήματα του.«Πρέπει να γίνει κάτι», είπε ο κ. Γιαννόπουλος. «Για τα παιδιά, όχι για μας. Το "Χαμόγελο του Παιδιού" είναι λύση και πρέπει να παραμείνει λύση».

Στις περιπτώσει που υπάρχουν οικο­νομικά προβλήματα, συνέχισε, αναστέλλονται κάποιες λειτουργίες. «Εμείς όμως τι να κάνουμε; Τη στήριξη στο νο­σοκομείο; το σπίτι του; την εθνική γραμ­μή SOS; τις οκτώ κινητές ιατρικές μονάδες για παιδιά και νεογνά; το Amber Alert για τα εξαφανισμένα και υπό εκ­μετάλλευση παιδιά ή όλους εκείνους που βρίσκονται στο πλευρό των κακο­ποιημένων, παραμελημένων, πεινασμέ­νων, άρρωστων παιδιών, δίνονται λύσεις σε καταστάσεις απόγνωσης, μέσα από ένα σταθερό δίκτυο υποδομών σε όλη τη χώρα; Για να μην κοπεί τίποτα απ' όλο αυτό έργο που επαναφέρει το χαμόγελο στα χείλη των παιδιών, η Ορ­γάνωση χρειάζεται το ευρώ που δεν πε­ρισσεύει».

Μέχρι σήμερα, υπογράμμισε ο κ. Γιαννόπουλος, η Οργάνωση τα έβγαζε πέρα με εθελοντισμό, υπερεργασία, αλ­λά και τη στήριξη του απλού πολίτη, που μας γνωρίζει και μας εμπιστεύεται. Τώ­ρα όμως που δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες στην κοινωνία λόγω της κρίσης, είναι η ώρα του κράτους να καλύ­ψει το κενό αυτό. Μέχρι τώρα δεν μας έχει δώσει τίποτα. Είναι στο χέρι του να βοηθήσει. Να μη σβήσει το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Απευθυνόμενος όμως και στους αν­θρώπου οι οποίοι ακόμη και σε δύσκο­λους καιρούς, όπως οι σημερινοί, μπο­ρούν να έχουν πλεόνασμα ψυχής και να νιώσουν ότι μπορούν να βοηθήσουν παιδιά που βιώνουν τη φρίκη, ο πρόεδρος της Οργάνωσης έθεσε στη διάθε­ση τους δύο τηλεφωνικούς αριθμούς, το 14545 για κλήσεις από σταθερό και κι­νητό, με χρέωση 2,27 και 2,46 ευρώ α­ντίστοιχα, και το 54020 για sms με τη λέξη ΧΑΜΟΓΕΛΟ ή ΧΑΜΟGELO και χρέωση 2,46 ευρώ, ζητώντας τη βοή­θεια τους. Γιατί χωρίς αυτά τα ευρώ, όπως είπε, τα 275 παιδιά-θύματα κακοποίησης που φιλοξενούνται στα 11 σπί­τια της Oργάνωσης θα βρεθούν χωρίς σπίτι. Γιατί μόνο πέρυσι η Εθνική Γραμ­μή για Παιδιά και Εφήβους SOS 1056 α­πάντησε σε 270.000 κλήσεις για βοή­θεια, οι κινητές ιατρικές μονάδες μετέ­φεραν 2.360 νεογνά και παιδιά που κιν­δύνευαν, οι εθελοντές στάθηκαν στο πλευρό 9.344 παιδιών που νοσηλεύτη­καν. Γιατί κάθε μήνα στηρίζονται από το «Χαμόγελο του Παιδιού» 3.000 παιδιά και οι οικογένειες τους, που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

«Το "Χαμόγελο του Παιδιού" δεν εί­ναι ευχολόγιο και φιλανθρωπία. Παρά­γουμε έργο, είμαστε μπροστά, όποια μέ­ρα του χρόνου κι αν είναι, εμείς θα ανταποκριθούμε», είπε ο κ. Γιαννόπουλος περιγράφονται τραγικές ιστορίες που σκιαγραφούν τη δεινή πραγματικό­τητα, η οποία υπάρχει στην Ελλάδα για χιλιάδες παιδικές ψυχές, από την έλλει­ψη υποδομών. Παιδιά που «παρκάρονται» για λίγο στα νοσοκομεία για να ε­πιστρέψουν κάποια στιγμή στα σπίτια ό­που βιάζονταν, παιδιά χωρίς ελπίδα, στοργή, φαγητό. Παιδιά που βρίσκουν στο «Χαμόγελο του Παιδιού» μια αγκα­λιά να τα προστατεύσει.

Να σημειώσουμε ότι το «Χαμόγελο του Παιδιού» δεν χρηματοδοτείται από το κράτος. Ολόκληρος ο οργανισμός ε­πιβιώνει αποκλειστικά χάρη στις χρηματικές δωρεές του απλού κόσμου και στις χορηγίες, χρηματικές ή σε είδος, φίλων και εταιρειών που συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό στην ποιοτική κάλυψη των αναρίθμητων αναγκών τις οποίες αντι­μετωπίζουν τα παιδιά που έχει υπό την προστασία του. Τα οικονομικά του στοι­χεία ελέγχονται κάθε χρόνο από ορκωτούς λογιστές και, όπως ανέφερε ο κ. Γιαννόπουλος, μόλις το 10% των εσό­δων του δαπανάται για τη διοικητική του λειτουργία, κάτι το οποίο μπορεί να ε­λέγξει ο οποιοσδήποτε.

Για να δούμε, θα ευαισθητοποιηθεί το κράτος μετά την έκκληση αυτή; θα υπο­στηρίξει το «Χαμόγελο του Παιδιού» ή δεν... περισσεύουν κονδύλια γιατί διατίθενται όλα σε άλλες δραστηριότητες, όπως οι ΜΚΟ; Σε λίγο χρονικό διάστημα θα ξέρουμε...

"ΤΟ ΠΑΡΟΝ"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011

«Το Χαμόγελο του Παιδιού».... Το Χαμόγελο του δικού μας παιδιού....Χρειάζεται σήμερα παρά ποτέ τη βοήθεια μας!

Χρειαζόμαστε τα σπίτια μας
Χρειαζόμαστε τα ασθενοφόρα για τα παιδιά και τα νεογνά
Χρειαζόμαστε το AMBER ALERT
Χρειαζόμαστε την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS1056
Χρειαζόμαστε τις ομάδες δημιουργικής απασχόλησης στα νοσοκομεία παίδων
Χρειαζόμαστε τις δωρεάν υπηρεσίες του Χαμόγελου για κάθε παιδί, γονιό, εκπαιδευτικό

Για να γίνονται όλα αυτά πραγματικότητα.... Χρειαζόμαστε ανθρώπους που με επαγγελματισμό και αστείρευτη διάθεση δουλεύουν νύχτα-μέρα για να εξασφαλίσουν μια καλύτερη ζωή για όλα τα παιδιά!

Τι από τα παραπάνω μπορούμε να κόψουμε;

Στη φετινή Γενική Συνέλευση του Χαμόγελου του Παιδιού αποφασίστηκε να μην κόψουμε τίποτα.

Σήμερα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει μόλις 1,5 μήνα «ζωής».

Παρά τη δεινή οικονομική κατάσταση του Χαμόγελου και τη γενικότερη δύσκολη κοινωνικο οικονομική περίοδο που διανύουμε, συνεχίζουμε δυναμικά.

Από σήμερα ξεκινάει, σε πανελλήνια κλίμακα, εκστρατεία ενημέρωσης, συμμετοχής και εξεύρεσης πόρων για «Το Χαμόγελο του Παιδιού».... για Το Χαμόγελο του δικού μας παιδιού!

Ανδρέας Γιαννόπουλος

Καλέστε στο 14545
από όλα τα δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας, με χρέωση 2,27 ευρώ ανά κλήση
και από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (COSMOTE, VODAFONE, WIND), με χρέωση 2,46 ευρώ ανά κλήση

Στείλετε SMS στο 54020
τη λέξη ΧΑΜΟΓΕΛΟ ή XAMOGELO 
από κινητό τηλέφωνο (COSMOTE, VODAFONE, WIND) χρέωση 2,46 ευρώ ανά SMS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου